Επίσημος αντιπρόσωπος LAMBERTS Βορείου Ελλάδος, Pohl Boskamp Βορείου Ελλάδος, Algeness Ελλάδος