Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρία ΑΝΑΦΑΡ Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο παραφαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας EN ISO 9001:2015 και της Υπουργικής Απόφασης Υ.Α. Αρ.8δ/Γ.Π. οικ./1348 (ΦΕΚ 32 16.01.2004).

Στα πλαίσια της εφαρμογής του συστήματος αυτού, η Διοίκηση της αλλά και το προσωπικό της εταιρίας, δεσμεύονται ότι:

  • Θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου τα προϊόντα να παραδίδονται στον πελάτη μέσα στα χρονικά όρια τα οποία έχουν συμφωνηθεί, εντός προδιαγραφών και σύμφωνα με τις κατά περίπτωση νομοθετικές ή και κανονιστικές απαιτήσεις που δύναται να διέπουν το εκάστοτε προϊόν.
  • θα βελτιώνει όλα τα επίπεδα λειτουργίας του από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέχρι την παράδοση των προϊόντων, μέσω τακτικών ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και αξιολογήσεων της αποτελεσματικότητας των Διεργασιών που έχει καθορίσει και εφαρμόζει.
  • θα θέτει, ανασκοπεί και επανασχεδιάζει σε ετήσια βάση τους Στόχους Ποιότητας.
  • θα επιδιώκει την αύξηση του επιπέδου ικανοποίησής των πελατών της, μέσα από τις συνεχής επαφές των στελεχών της και την παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης τους.
  • θα αναπτύσσει συνθήκες αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους συνεργάτες και τους προμηθευτές της.

Η ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων, η συνεχής προσπάθεια για τήρηση του συνόλου των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων και αδιάκοπη προσπάθεια για την συνεχή βελτίωσή μας αποτελεί βασική αρχή της εταιρίας ΑΝΑΦΑΡ και φιλοσοφία όλων των εργαζομένων της.


Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2019 


Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αναστασιάδης Ιωάννης


Υγεία & Διατροφή

img01

Οι 8 βιταμίνες του συμπλέγματος Β και ποιες τροφές τις περιέχουν

Οι οκτώ βιταμίνες του συμπλέγματος Β είναι θρεπτικά συστατικά, που χαρίζουν ενέργεια και ε... περισσότερα
img01

9+1 τροφές πλούσιες σε Βιταμίνη C!

Βιταμίνη C δεν έχουν μόνο τα πορτοκάλια. Ποιες είναι οι πιο πλούσιες σε βιταμίνη C τροφές;... περισσότερα