Ποιοι είμαστε

 Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας μας

Ποιοι είμαστε:

Η εταιρεία ΑΝΑΦΑΡ ιδρύθηκε το 2001 και εδρεύει σε ιδιόκτητα γραφεία στη Β.Κορνάρου 13, Κηφισιά , Θεσσαλονίκη

Τηλ κέντρο: 2310 302741  FAX: 2310 302781

E-MAIL: sales@anafar.gr

Φιλοσοφία:

Ο στόχος της εταιρείας είναι, να αντιπροσωπεύει στη Β. Ελλάδα, αξιόλογες  εισαγωγικές εταιρείες . Παράλληλα ,βρίσκεται στην αναζήτηση αξιόλογων προϊόντων από το εξωτερικό.

Οργάνωση:

Οι έμπειροι συνεργάτες της εταιρείας επισκέπτονται τακτικά τους πελάτες μας και τους παρέχουν το καλύτερο δυνατό service. Η διακίνηση των προϊόντων γίνεται μέσω του δικτύου διανομής της εταιρείας μας και σκοπός μας είναι η ταχύτητα και η άμεση εξυπηρέτηση.

Σκοπός:

 Σκοπός της εταιρείας μας είναι, η διακίνηση προϊόντων με υψηλά standarts και εξαιρετική ποιότητα , καθώς και η άμεση και άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας, που είναι κυρίως φαρμακεία.